Welkom bij Rc Calculator

Aandachtspunten Rc Calculator

Je kunt de Rc calculator gebruiken in Google Chrome en Microsoft Edge. Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. 

RC waarde berekenen

Met onze Rc calculator kun je heel eenvoudig online de Rc waarde berekenen van constructies. De Rc waarde is de warmteweerstand van een vloer,-, gevel-, binnenwand of dakconstructie. Let erop dat de Rc waarde iets anders is dan de Rd of Rm waarde die voor de afzonderlijke materialen van toepassing is.

Voor het bepalen van de Rc waarde van een constructie moet eerst de dikte en de Rd of Rm waarde van de materialen in deze constructie bekend zijn. Zitten er luchtlagen in de constructie dan moet je weten of deze niet, zwak of sterk geventileerd worden. De Rc waarde is niet alleen een optelsom van deze materiaallagen, ook correctiefactoren (NEN 1068) en koudebruggen worden meegenomen. Koudebruggen zijn bijvoorbeeld houten stijlen, balken of metalen profielen. Kortom, een berekeningsmethode met ingewikkelde formules die je handmatig niet goed kunt uitvoeren. We hebben deze Rc calculator ontwikkeld, zodat je Rc berekeningen eenvoudig kunt uitvoeren. Let op: in de NTA 8800 worden de correctiefactoren niet meer meegenomen. Om die reden is er een iets hogere Rc vereist. 

RC conform NTA 8800 (BENG) of NEN 1068

Vanaf nu kun je in onze Rc calculator heel eenvoudig wisselen tussen twee rekenmethodes.

  • Rekenen met de NEN 1068; voor gebouwen waarvan de vergunning al verleend werd vóór 1 januari 2021.
  • Rekenen met de NTA 8800-2020; van toepassing op vergunningen afgegeven tussen 1 januari 2021 tot 1 juni 2022
  • Rekenen met de NTA 8800-2022; van toepassing op vergunningen afgegeven vanaf 1 juni 2022 tot nu

De groene schuifbutton zet je eenvoudig op de rekenmethode die je op dat moment nodig hebt en je kunt ook eenvoudig tijdens je berekening zelfs wisselen.
 

NTA 8800-2022

Voorheen kapten we de Rc waarde af op het aantal gewenste decimalen. Nu moet de Rc-waarde als eindresultaat rekenkundig op twee decimalen worden afgerond. Wanneer de Rc-waarde getoetst moet worden aan een x aantal decimalen, dan wordt deze rekenkundig afgerond op dat aantal.

Rc 4,65 wordt 4,7 en voldoet dan aan de eisen conform het BBL Besluit Bouwwerken Leefomgeving, vroeger kortweg Bouwbesluit.
 

NTA 8800 en NEN 1068

Je ziet in de Rc calculator wanneer je voldoet aan de gestelde eisen van een constructie conform de NTA 8800 of, wanneer je daarvoor gekozen had, de NEN 1068. Meer informatie over de rekennormen kun je vinden op de site van Nieman Raadgevende Ingenieurs. 


Isolatie eisen 

Waarom is het bepalen van de Rc waarde belangrijk? Een goed geïsoleerd gebouw zorgt voor lagere energiekosten en meer comfort. Het Bouwbesluit stelt daarom eisen aan de thermische isolatie van het gebouw, maar ook aan de afzonderlijke bouwdelen zoals vloeren, gevels en daken. In het Bouwbesluit 2012 is de wijziging voor Bijna Energieneutrale nieuwbouw opgenomen. 

Voor nieuwbouw zijn de isolatie eisen met het van kracht worden van de BENG norm (NTA 8800):  

  • Vloer:  Rc ≥ 3,7 m2K/W
  • Gevel: Rc ≥ 4,7 m2K/W
  • Dak:    Rc ≥ 6,3 m2K/W
     

RC calculator

Veel voorkomende constructies vind je terug in onze online Rc calculator. Deze zijn ingedeeld in gevel, binnenwand, vloer en dak. Omdat een voorzetwand voor een bestaande gevel wordt geplaatst, staat deze toepassing onder ‘gevel’.

Bij het invullen van deze Rc calculator begin je bovenaan. Er staan al voorbeeld materialen en diktes ingevuld, maar deze kun je eenvoudig aanpassen door de vensters open te klappen. De bijbehorende isolatiewaarden worden automatisch ingevuld. Heb je alles ingevuld dan zie je welke Rc waarde erbij hoort. Door het variëren van bijvoorbeeld de dikte van de isolatie, kun je zien hoeveel de Rc waarde verandert. Ook kun je bij houtachtige constructies op deze manier eenvoudig het verschil zien tussen de Naturoll 032, 033, 035 en 037. Deze producten hebben verschillende lambda-waarden (λ), dit is de thermische geleidbaarheid. Eenvoudiger gezegd, de Naturoll 032 heeft de laagste λ-waarde (0,032) en isoleert daardoor het beste wat weer resulteert in de hoogste Rc waarde.

In de Rc calculator staan op diverse posities een ‘i’ aangegeven. Door op deze ‘i’ te klikken, krijg je toelichting op de keuzes die je moet maken. Denk hierbij aan de thermische bijdrage van reflecterende folies of het bepalen van het houtpercentage.